Програма "Оператор БЗВ"

Програмно-технічний комплекс "Бетон" є автоматизованою системою управління технологічним процесом виробництва бетону.

АСУТП БЗВ призначена для поліпшення якості бетону, збільшення продуктивності і точного дотримання технології виробництва бетону відповідно до заданої рецептури, підвищення надійності роботи вагового обладнання і поліпшення умов праці обслуговуючого персоналу.
ПТК "Бетон" забезпечує:

  • Висока якість бетонної суміші за рахунок забезпечення заданого складу бетонної суміші з урахуванням зміни вологості і температури піску і суміші в бетонозмішвачі.

  • Дотримання заданої рецептури та технології виробництва бетонної суміші. Можливість документального підтвердження рецептури кожної випущеної партії бетону. Звітність по кожній дозі суміші з зазначенням необхідного за рецептом і фактично витраченого сировини.

  • Виробництво бетонної суміші з необхідними фізико-механічними властивостями за рахунок можливості використання хімічних добавок.

  • Дотримання технології виробництва бетону шляхом максимально можливого виключення помилок оператора. Економію сировини (цементу, піску, щебеню та добавок).

  • Облік цементу, піску, щебеню, води і хімічних добавок, а також виробленого бетону.

Автоматизоване робоче місце оператора забезпечує:

  • автоматизований пуск і зупинку процесів подачі, дозування, змішування сировини та відпуску готової продукції;

  • візуальний контроль за ходом технологічного процесу, станом обладнання, дозуванням і змішуванням;

  • автоматичний облік витрачаємої сировини і готової продукції;

  • отримання інформації по рецептурі суміші, про роботу системи, моніторинг даних про роботу бетонозмішувальної установки, ведення архіву та роздруківка рапортів та іншої інформації з архіву;

  • сповіщення обслуговуючого персоналу у разі виникнення аварійних ситуацій.

Другая продукция раздела "Програмне забезпечення"